A Felföldi Patrik EV (székhely: Veszprém, Jókai Mór u. 6., adószám: 67105487-1-39) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

A weboldal és a szabad időpontok böngészésére regisztráció nélkül is van lehetőség. Időpont foglalás véglegesítésekor történik meg a regisztráció, a foglaláskor megadott e-mail címmel. A megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A foglalás után külön e-mail üzenetben erősítjük meg a foglalást és a regisztrációt.

Az oldalon cookie-kat helyeztünk el, melyeknek célja az oldal forgalmának mérése, valamint a felhasználó élmény fokozása. A sütik semmilyen személyes információt nem szereznek vagy tárolnak a felhasználóról.

Tudomásul veszem, hogy a Felföldi Patrik EV (Veszprém, Jókai Mór u. 6.) adatkezelő által a misztiqum.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, telefonszám, email cím és cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: simplepay.hu/vasarlo-aff